Göğüs İmplantları Mamografi Çekimine Engel Midir?

Göğüs implantlarınız varsa, mamografi çektirmenin güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Sonuçta, mamografiler meme kanserinin saptanmasında ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Mamografilerinizi atlamak, sizi meme kanserinin teşhis edilmemesi veya kanserin tedavisi daha zor olan ileri bir aşamaya ilerledikten sonra teşhis edilmesi riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Meme Kanseri Taraması Hayat Kurtarabilir

Mamografi, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin saptanmasında önemli bir araçtır.

Diğer kanser türleri gibi meme kanseri de normal hücreler hızla bölünüp büyüdüğünde ortaya çıkar. Bu anormal hücreler sağlıklı hücreler gibi çalışmaz ve sağlıklı meme dokusunun düzgün çalışmasını engelleyebilir. Tedavi edilmediği takdirde, anormal meme hücreleri vücudun diğer organlarına ve bölgelerine yayılarak yayıldığı bölgede işlev bozukluklarına neden olabilir.

Mamografi, meme dokusunun görüntülerini oluşturan bir röntgen türüdür. Bu görüntüler, meme dokusu içindeki herhangi bir anormal alanı gösterebilir. Doktorlar sadece mamografi görüntülerine bakarak anormal bölgelerin kanser olup olmadığını söyleyemez ancak bulgular doktorların daha fazla test gerekip gerekmediğine karar vermesine yardımcı olabilir. Bu test, doktorun bir laboratuvarda test etmek için küçük bir doku örneğini çıkardığı bir prosedür olan biyopsiyi içerebilir.

Ne sıklıkla mamografi çekilmelidir?

40 yaşından itibaren yılda 1 defa düzenli olarak yaptırılması sizi risklere karşı koruyabilir. Ailesinde meme kanseri olan kadınlar ise daha erken taramalara başlayabilirler.

Mamografi ile sık tarama, kendi kendine muayene ve meme dokusundaki değişikliklerin farkında olmak, kadınların meme kanserini vücudun diğer bölgelerine yayılmadan önce erken bir aşamada keşfetmesine yardımcı olabilir.

Meme İmplantları Hakkında

Göğüs implantları, silikondan (bir dış kabuk içinde bulunan silikondan veya salinden) yapılır. Kabuk kalınlığı ve dokusu, boyutu ve şekli bakımından farklılık gösterirler. Kadınlar, mastektomiden sonra -genellikle meme kanserinin bir sonucu olarak- görünümlerini iyileştirmek veya göğüslerinin şeklini yeniden oluşturmak için meme implantlarını seçerler.

Yırtılma riski birçok insanın düşündüğünden çok daha düşüktür. Mamografi, meme implantları olan kadınları rutin olarak tarayan bir merkez tarafından yapıldığında, yırtılma veya diğer yan etkiler olasılığı daha da düşüktür.

Diğer kadınlar, mamografileri sırasında radyasyona maruz kalmaları konusunda endişelenebilirler. Göğüs implantları bir mamografide meme dokusunu gizleyebileceğinden, radyoloji ekibi birkaç röntgen daha çekmelidir. Neyse ki mamografi teknisyenleri, mümkün olduğunca az radyasyona maruz kalarak yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için özel teknikler kullanır.

Meme implantlarınız varsa ve mamografi çektirmeniz gerekiyorsa, mamografinizi çeken radyoloji ekibine meme implantlarınız olduğunu bildirdiğinizden emin olun. Mamografinizi yapan teknisyenler, minimum radyasyon maruziyeti ile mümkün olduğunca fazla meme dokusu gösteren röntgen görüntüleri elde etmek için özel önlemler alacaktır. Kör noktaları azaltmak için eğer gerekiyorsa ultrasonografi de yapılır.