Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Sözleşmesi
Teşhis hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşın.

Üyelik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcı; www.kolsara.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

1- TARAFLAR ve TANIMLAR 

Platform/Site

:

www.kolsara.com

Kullanıcı

:

Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişiler.

Üye

:

Siteye ücretsiz üyelik gerçekleştiren kişiler.

Görüntüleme Merkezi

:

Kolsaranın randevuya aracılık ettiği, tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntüleme hizmeti verecek olan kurum.

Veteriner Görüntüleme Merkezi

:

Kolsaranın randevuya aracılık ettiği, tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntüleme hizmeti verecek olan kurum.

Laboratuvar

:

Kolsaranın randevuya aracılık ettiği, laboratuvar hizmeti verecek olan kurum.

Sağlık Merkezi

:

Platforma üye olan Görüntüleme Merkezleri, Veteriner Görüntüleme Merkezleri, Laboratuvarların genel adıdır.

 

Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca Sözleşme” olarak anılacaktır.), Platforma Üye olacak kişiler ile Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. No:24 İç Kapı No: 8 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim 0575-1027-0170-0001 MERSİS numaralı Kolsara Bilişim Teknolojileri A.Ş. (bundan böyle Kolsara” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Kolsara ve Üye işbu Sözleşmede bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte Taraflar” olarak anılacaklardır. Kullanıcı, Üye olarak bu Sözleşmede yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.

2- PLATFORMUN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ

 Platform, Üyeleri, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında tıbbi laboratuvar olarak hizmet sunmaya yetkili Laboratuvarlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında görüntüleme merkezi olarak hizmet sunmaya yetkili Görüntüleme Merkezleri ve Veteriner Görüntüleme Merkezlerini bir araya getirerek, Üyelerin aramış oldukları görüntüleme merkezleri, veteriner görüntüleme merkezleri, laboratuvar işlemlerinin randevu sistemini elektronik ortama aktarılması hizmetini sunar. Kolsara Platforma erişen/üye olan herhangi bir Sağlık Merkezi için aracılık veya reklam faaliyeti yürütmemekte olup, yalnızca Üyeler ile iletişimin sağlanması için gerekli teknik altyapıyı sağlamaktadır.  Platform sadece randevu hizmeti aracılığı sunar. Platformda yer alan bilgilerin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, tıbbi bir sorumluluk içermemektedir. Platformda yer alan metin ve bilgilere göre tedavinin yönlendirilmesi veya yönetilmesi kesinlikle önerilmez.

Platformdaki herhangi bir unsur veya Kolsara tarafından bu Sözleşme kapsamında Üyelere yapılabilecek herhangi bir duyuru, bildirim, yazışma ve benzeri herhangi bir bilgilendirme, Üyelerin belirli bir Sağlık Merkezine yönlendirildiği veya belirli bir Sağlık Merkezinin önerdiği veya sağlık hizmeti sunduğu şeklinde yorumlanamaz. Üyeler ile Sağlık Merkezleri arasında Platform üzerinden kurulacak ilişkiler tamamen Üyelerin takdirinde olup, Kolsara bu konuda herhangi bir tavsiye veya yönlendirmede bulunmaz.

Üyeler, Platform arayüzündeki arama motorundan, işlem-istem bilgisini/dokümanını paylaşarak veya talep ettiği hizmet içeriğini seçerek, zaman ve bulunduğu konum filtrelemesi yaparak, veteriner görüntüleme hizmetleri özelinde hayvan, cins, tür, veteriner hekim iletişim bilgilerini paylaşarak, özel sağlık sigortası adını paylaşarak ücretsiz teklif alma talebinde bulunur.  Sağlık Merkezlerini görüntüleyebilir ve Sağlık Merkezleri tarafından bu hüküm uyarınca yayımlanan bilgilere erişebilir.

 Üyeler, almak istediği hizmet için uygun bulduğu Sağlık Merkezinden ile Platform aracılığı ile randevu hizmeti satın alabilir. Sağlık Merkezlerinin sunduğu hizmetlerin kapsam ve şartları, randevu tarih ve saatleri, randevu ücretleri gibi hususlarda Kolsaranın takdir yetkisi bulunmayıp, Kolsara yalnızca Sağlık Merkezleri tarafından bu bilgilerin Üyelere iletilmesi ve Üyelerin bu bilgileri görüntüleyerek kendi takdiri doğrultusunda randevu hizmeti alması için teknik altyapı desteği sağlamaktadır. Üyeler, Sağlık Merkezleri tarafından sunulan bilgiler, belirlenen hizmet şartları ve değişikliklere ilişkin Kolsaradan herhangi bir talepte bulunamaz.

 Platformda yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir.

 Platforma üyelik ücretsizdir. Üye olmak isteyen kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekir. Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirerek Üyelik Sözleşmesini ve Platform kullanım koşullarını kabul etmiş olur. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Kolsaranın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 Platform, sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.

 Platform, Sağlık Merkezlerinin vermiş olduğu görüşlerin/bilgilerin/belgelerin doğruluğunu teyit etmez, içeriğini denetlemez. Sağlık Merkezlerinin vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

 Platform içerisinde randevu sistemi açık Sağlık Merkezlerinin site içerisindeki faaliyetleri sırasında olarak düzenli olarak site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. Platformda bulunan Sağlık Merkezleri, Platformun herhangi bir iştiraki değildir. İşbu faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını yapmak veya yapmamak tamamen Sağlık Merkezlerinin takdirinde olup, söz konusu faaliyetlerde aksama veya durma olması Platformu hiçbir şekilde bağlamaz.

 Platform, Üye‘lerin hizmet alıp almadığına bakılmaksızın Platform çalışanlarıyla yaptığı herhangi bir görüşmede hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde Üyelerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, Üyelik statüsünü iptal edebilir.

 Platform, mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

 Platform, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Üye iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

 Platformda yer alan içerikler herhangi bir tanı, teşhis veya tavsiye niteliğinde değildir.

 Platformda yer alan herhangi bir bilgi herhangi bir tedavi/tanı alternatifi değildir.

 Platformda yer alan herkese açık içerikler tanı, teşhis ve tedavi önerisi olarak kabul edilemez

 Üye, Platformun hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olur.

 Kolsara, Platformun tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir. Platformdam kaynaklanmayan herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Platform ve

Üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Platforma ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Kolsara sorumlu tutulamaz.

Platform, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve Platforma eklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın bu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 Kolsara, Üye veya Sağlık Merkezi tarafından Platforma yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Üye, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 Kolsara, Sağlık Merkezleri ile Üyeler arasındaki ilişkiye taraf olmayıp, Sağlık Merkezleri tarafından hizmetlerin sunulmasında herhangi bir rol almaz. Bu kapsamda Sağlık Merkezleri ile Üyeler, aralarındaki hukuki ilişki ve hizmetlerinin sunumu kapsamında diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği, mevzuata veya aralarındaki sözleşmeye aykırı hareket ettiği iddiasıyla Kolsaraya başvuramaz.  Kolsara söz konusu kişilerin arasındaki ilişkiden ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir borç, taahhüt ve yükümlülükten hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 Kolsara, Platform vasıtası ile herhangi bir Sağlık Merkezi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

Üyenin hesabında bulunan ve kendisi doldurulmuş olan formlardaki ve Sağlık Merkezlerinin isteği üzerine Platform aracılığıyla ulaştırılan her türlü bilginin güncelliği Üye sorumluluğundadır.

 Üyenin Platform üzerinden gerçekleştireceği herhangi bir randevu ücretlendirmesi Sağlık Merkezi tarafından belirlenecek ücrete tabidir.

 3- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

Üye, Platform‘un teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını randevu hizmeti aracılığı amacı ile faaliyette bulunduğunu, Sağlık Merkezlerinin vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden Platformun sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Üye, Platform üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Üye, Platformun kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

Platforma üye olmak için ad, soyad ve e-posta adresi, adres, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası gibi bilgilerinin ilgili üyelik formunda doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Üye, Platformu kullanmaya başlamadan önce verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar nezdinde doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını, Platformun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyenin Platforma verdiği söz konusu bilgilerin doğru ya da güncel olmadığının tespiti halinde, Kolsara’nın işbu Sözleşmede düzenlenen diğer haklarının yanı sıra işbu Sözleşmeyi derhal fesih hakkı saklıdır.

Üye, Platformun kullanımının ve sağladığı hizmetlerin yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Üyeye veya Sağlık Merkezlerine ait olduklarını açık ve net bir biçimde bilmektedir. Platforma yerleştirilen bilgiler, materyaller ve ayrıca hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 Laboratuvar’lar kendi tesislerinde veya ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine uygun olmak koşuluyla Üye’nin belirttiği adreste hizmet verebilir. Görüntüleme merkezi statüsündeki Görüntüleme Merkez’leri ve Veteriner Görüntüleme Merkez’leri kendi tesislerinde randevu oluşturabilir.

Sağlık Merkez’lerinden herhangi bir şekilde hizmet alan Üye, ilgili hizmete ilişkin olarak değerlendirme yapabilecektir. Platform, bu değerlendirmelerin durumunu ilgili mevzuat çerçevesinde Üye’ler tarafından açık bir şekilde görünebilir olarak değiştirilmesi hakkını saklı tutar ve Üye bu durumu kabul eder. Üye, değerlendirmeleri bakımından Platform’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda sorumluluğun bizzat ve münhasır sahibi olduğunu peşinen kabul eder.

 Üye, Platformu kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kolsara‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 Üye, Platform‘dan sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, Platform içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

 Üye, ücreti verilerek yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 Üye, Platforma erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup Platform hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı Platformu sorumlu tutamaz.

Üyeler, Platformu ziyaret ederken ve/veya kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya hizmetlerden yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-          Bu Sözleşme ve Platform kapsamında akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,

-          Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,

-          Platforma kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,

-          Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,

-          Diğer Üyelerin bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,

-          Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Kolsara ve Üyeleri kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Platformu kullanmak,

-          Platform tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,

-          Kolsaranın ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,

-          Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,

-          Kolsaranın ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Kolsaranın faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

-          İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,

-          Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,

-          Platformun çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Platformun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek ve

-          Otomatik programlar hazırlayarak Platformu kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

4- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

 Platform içerisinde yer alan bütün genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar,  görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi Kolsara olup, Üye, sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. İlgili elektronik, grafik veya sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Kolsaradır ve telif hakları ve sözleşmeler tarafından korunmaktadır. İlgililer tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi Kolsara olup, Kolsara işbu materyallerinin Platformda yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Kolsaranın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz.  İşbu durum Üyenin ilgililere ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. Üye her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

5- MÜCBİR NEDENLER

 İşbu Sözleşmenin ifasını imkansız kılan yasal mevzuat değişiklikleri, doğal afet, salgın hastalık, savaş olayları da dahil olmak üzere Kolsara tarafından öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen koşullar, internet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar/kesilmeler, Platformun hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu kapsamda, Kolsara işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu tutulamayacaktır.

6- KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK

 Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim, T.C. kimlik no vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. Platform hiçbir zaman bu bilgileri diğer Üyeler ile paylaşmaz.

Platfom vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği Sağlık Merkez‘lerine kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir.

Platform Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Platform‘un hizmetlerinden yararlanırken; herhangi bir izinsiz açıklama, oluşabilecek kasıtlı bir saldırı, hata, gecikme, arıza, veri tabanımızda bulunan ve tarafımıza ulaştırılmış olan bilgilere ilişkin yolsuzluğa dair risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve kesinlikle sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz.

7- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

 Üye dilediği zaman Platformda bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile üyelik iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

Platform, Üyenin işbu Sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde Üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve Üyenin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

8 - RANDEVU VE ÜCRET

Üye tarafından ödeme, kendi insiyatifi ile karar verdiği Sağlık Merkez’inden randevu oluşturulurken yapılacaktır. Platform tarafından alınan ödeme randevu hizmeti bedelini ifade edip, Üye ödemeyi yaparak randevuya ilişkin tüm koşulları kabul ettiğini beyan eder.

Platform’un Hizmetlerimiz olarak ifade ettiği ürünler satın alındığında, randevu saatine 1 saat kalana kadar Üye tarafından Platform üzerinden oluşturulan randevuya ilişkin Platform üzerinden iptal talebi yapılabilecektir. Son 1 saat içerisinde yapılacak iptal talepleri için Üye’nin Kolsara ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Randevunun Üye tarafından iptal edilmesi durumda, ilgili randevu ücretin tamamı Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Randevu tarihinin Üye tarafından randevu saatine 6 saat kalana kadar değiştirilmesi talep edilmesi durumunda, randevu hizmetinin satın alındığı Sağlık Merkezi başka bir tarih önerebiliyorsa değişiklik yapılabilecek olup, aksi halde randevu iptali gerçekleştirilecektir. İlgili randevu ücretin tamamı Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Randevunun Üye tarafından kaynaklanmayan herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda, ilgili randevu ücretin tamamı Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecek olup, Üye böyle bir durumda Kolsara’dan herhangi bir hak veya tazmin talebinde bulunmayacaktır.

Üye tarafından yapılan ücret ödemesi karşılığında ilgili Sağlık Merkezi’nden hizmet alınmaması ve Üye’nin 30 gün içerisinde bu ücretin iadesinin talep etmemesi halinde, Kolsara bu ücreti kendi takdirinde belirleyeceği bir yardım kuruluşuna bağışlama hakkına sahiptir.

Üye tarafından Platform üzerinden Sağlık Paketi için randevu satın alınması halinde, Üye ilgili Sağlık Merkezi ile randevu tarihine karar verileceğini bilir. Randevu tarihinde bir mutabakatın sağlanamaması halinde Üye’nin para iadesi talep etme hakkı saklıdır. Bildirimi müteakip ücretin tamamı Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecektir. Kararlaştırılan randevu tarihinde bildirim yapılmaksızın iştirak edilmemesi veya son 1 (bir) iş gününe kadar bildirimde bulunmadığı durumda Platform ücret kesintisi yapma veya ücretin tamamını tahsil etme hakkına sahiptir.

Özel Sağlık Sigortası kullanarak randevu oluşturulması halinde, Üye randevu hizmet bedelini ilgili Sağlık Merkezi’nde ödeyeceğini bilir. Platform, tarihin rezerve tutulabilmesi için depozito kavramına uygun olarak, bir hizmet bedeli talep edecektir. Bu ödemenin yapılması ile Üye randevuya ilişkin tüm koşulları kabul ettiğini beyan eder. Sağlık Merkezi tarafından verilen hizmetin tamamlanmasını takiben depozito bedeli Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecektir. Randevu saatine 1 saat kalana kadar Üye tarafından Platform üzerinden oluşturulan randevuya ilişkin Platform üzerinden iptal talebi yapılabilecektir. Son 1 saat içerisinde yapılacak iptal  talepleri için Üye’nin Kolsara ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Randevunun Üye tarafından iptal edilmesi durumda, ilgili randevu için alınan depozito ücretin tamamı Üye‘ye 7 ile 10 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Üye’nin teklif taleplerine ilişkin tüm ücret bilgilendirmeleri Sağlık Merkez‘leri tarafından iletilmektedir. Platform üzerinden ödenen randevu hizmet bedelinde herhangi bir değişiklik olması veya talep halinde, Platform bu bedel değişikliğinden sorumlu tutulamaz. Sağlık Merkezi ve Üye’nin ilgili Sağlık Merkez’inde kuracağı maddi veya manevi ilişkiden Platform sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme ile Platform Üye’nin randevusunu herhangi bir zamanda iptal hakkını saklı tutar. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ücret iadesi 7 ile 10 iş günü gerçekleştirilecektir.

9 - DİĞER HÜKÜMLER

 Taraflar, bu Sözleşme'nin yürürlük tarihi itibariyle ve ilerleyen her zaman diliminde, bu Sözleşme ile ilgili olarak ve bu Sözleşme'nin hükümleri dahilinde öğrendikleri/edinerek sahip oldukları tüm bilgi ve belgeleri (bundan böyle "Gizli Bilgi" olarak anılacaktır), gizli tutma ve koruma yükümlülüğüne sahiptirler. Taraflar, Gizli Bilgiyi, bu Sözleşme'nin yerine getirilmesi veya yasalarca zorunlu kılınmadıkça kullanmayacak veya açıklamayacaktır.

Platform, tamamen kendi insiyatifine bağlı olarak, bu Sözleşme ve Platform'da yer alan tüm politikaları, hizmetleri ve işlevleri, mevzuata uygun olacak şekilde değiştirebilir. Değişiklikler, ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecek ve geri kalan hükümler aynı şekilde geçerliliğini sürdürecektir. Eğer Sözleşme'nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer hükümleri etkilemeyecektir.

İlgili randevu bilgilendirmeleri, Üyenin Platforma bildirdiği e-posta adresine veya telefon numarasına SMS/arama ve push bildirimi gönderilerek yapılacaktır. Bildirim yapılacak adres ve numaralarda meydana gelen değişiklikler ilgili Tarafa bildirilmediği sürece bilinen adreslere ve numaralara yapılacak bildirimler geçerli bir bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Üye, Platformdan yazılı izin olmaksızın iş bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü başkasına devredemez veya aktaramaz.

İşbu 10 maddeden ibaret Sözleşme, Üye tarafından her hükmü okunup, elektronik ortamda onaylanarak, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir. Her Üye, bu Sözleşme hükümleriyle, bu Sözleşmede öngölen şekilde Kolsara tarafından sona erdirilmediği sürece süresiz olarak bağlı olacaktır. Üyeler Sözleşmenin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını, Sözleşme sona erdikten sonra da ifa etmekle yükümlüdür.

10- UYUŞMAZLIKLAR

 Platform ve Üye arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL ANADOLU Mahkemelerinin ve İSTANBUL ANADOLU İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Kolsara tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Üye, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu websitesini kullanıp üyelik/kullanım sözleşmemizi onayladığınız takdirde “Kolsara”nın kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında açık bir onay vermiş olursunuz. Onayınız doğrultusunda “Kolsara”nın işbu kişiye özel hizmet ve pazarlama yöntemlerini kabul etmiş olursunuz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “Kolsara" tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, www.kolsara.com web sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.İlgili vermiş olduğunuz açık rızayı geri alma hakkına sahipsiniz. İşbu Ticari Elektronik İleti www.kolsara.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası, Müşteri Aydınlatma Metni ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.