EMAR Cihazı Nedir?

Manyetik rezonans görüntüleme (EMAR), bir hastanın vücudunda meydana gelen iç organların, dokuların ve fizyolojik süreçlerin resimlerini oluşturan bir radyoloji tekniğidir ve radyasyon içermez. Ayrıca iç vücut yapılarını incelemek ve felçler, tümörler, anevrizmalar, omurilik yaralanmaları, MS hastalığı ve göz veya iç kulak problemleri gibi çeşitli bozuklukları teşhis etmek için kullanılır. EMAR cihazları çok fazla düzeyde ayrıntı sağlayabilir, bu nedenle bir dizi durum ve yaralanmanın teşhisi için sıklıkla tercih edilen görüntüleme cihazlarıdır.

EMAR makinelerinin çalışma mantığı temel olarak insan vücudundaki su moleküllerinin titreşim hareketi üzerinedir. Büyük bir çoğunluğu su olan insan vücudundaki su molekülleri, manyetik alanda hizalanan hidrojen çekirdekleri (protonlar) içerir. Bir EMAR cihazı, proton "dönüşlerini" hizalayan çok güçlü bir manyetik alan uygular.

Cihaz ayrıca değişen bir manyetik alan oluşturan bir radyo frekansı akımı üretir. Protonlar, manyetik alandan gelen enerjiyi emer ve dönerler. Alan kapatıldığında, protonlar yavaş yavaş normal dönüşlerine dönerler. Geri dönüş işlemi, cihazdaki alıcılar tarafından ölçülebilen ve bir görüntüye dönüştürülebilen bir radyo sinyali üretir. Farklı vücut dokularındaki protonlar farklı hızlarda normal dönüşlerine dönerler, böylece cihaz çeşitli doku türleri arasında ayrım yapabilir. Radyologlar bu görüntüler ile klinik bulguları yorumlar.

EMAR çekimi esnasında, bir kişiden vücudunuzun belirli bir bölümünü taramak için makinenin tünel şeklindeki bir açıklığına kayacak olan hareketli bir masanın üzerine yatması istenecektir. Makinenin kendisi kişinin etrafında güçlü bir manyetik alan oluşturacak ve radyo dalgaları vücuda yönlendirilecektir.

Bazı kişilere, taramada başka türlü görünmeyebilecek belirli sorunları vurgulayabilen sıvı bir boya olan intravenöz kontrast solüsyonu verilebilir. Küçük çocuklara ve kapalı alanlarda klostrofobi hisseden kişilere ise tarama sırasında rahatlamalarına veya uykuya dalmalarına yardımcı olmak için yatıştırıcı ilaçlar verilebilir, çünkü net görüntüler elde etmek için mümkün olduğunca hareketsiz kalmak önemlidir. Hareket, görüntüleri bulanıklaştırabilir.

Hasta manyetik alanı veya radyo dalgalarını hissetmeyecektir, bu nedenle prosedürün kendisi ağrısızdır. Bununla birlikte, tarama sırasında çok fazla vurma sesi olabilir, bu nedenle insanlara genellikle müzik dinlemeleri için kulaklık veya sesi engellemeye yardımcı olması için kulak tıkaçları verilir.

3T-EMAR ise daha güçlü bir mıknatısla yapılan EMAR'dır. “Mıknatıs gücü", dijital kameralardaki "pikseller" gibidir. Piksel sayısı ne kadar fazlaysa ortaya çıkan fotoğrafın kalitesi o kadar fazla olacağı gibi kullanılan mıknatıs ne kadar kuvvetliyse elde edilecek görüntü kalitesi ve dolayısıyla teşhisin kolaylığı o kadar fazla olacaktır. "Tesla" bir "manyetik alan" birimidir. 3 Tesla'ya ("3T") sahip bir mıknatıs kullanarak daha iyi ve daha net görüntüler elde ederiz. 3 Tesla Emar, 1.5 Tesla Emar’dan, Açık Emar’dan veya daha zayıf manyetik alana sahip herhangi bir EMAR'dan daha iyi görüntüler üretir.

3 Tesla, diğer EMAR Cihazlarından daha yüksek "gürültü sinyaline" sahiptir ve bu, eklemlerin MR Görüntülemesini daha hızlı, Daha net (daha yüksek çözünürlük) ve daha ayrıntılı (trabeküler ayrıntı için) yapar. Daha yüksek alan kuvvetlerinde daha iyi olduğu bilinen artan trabeküler ayrıntı, stres kırıklarını çok daha net ve önemli gösterir, çünkü bir kemik çürüğü tedavisi, bir kırık için alacağınız tedaviden farklı olabilir.

EMAR, X-ışınlarından ve bilgisayarlı tomografiden (BT) farklıdır çünkü görüntüleri üretmek için iyonlaştırıcı radyasyon (X-ışınları) yerine güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanır. İyonlaştırıcı radyasyon kullanmadığı için EMAR, X-ışınları ve BT'den daha güvenlidir. Bir EMAR cihazı, esasen güçlü bir manyetik alanla çevrili dev bir mıknatıstır. EMAR'lardaki Mıknatıslar 0,33 Tesla ile 7 Tesla arasında değişebilir.

EMAR'ın güçlü manyetik alanı, ferromanyetik olan herhangi bir nesneyi çeker, bu da nesnenin manyetizmaya duyarlı olduğu anlamına gelir. Birçok implant ferromanyetik malzemeler içerir, bu da MR'da kullanılan mıknatıslara karşı güçlü bir çekime sahip oldukları anlamına gelir. Bu malzemeler EMAR cihazlarının sinyalini etkiler veya EMAR görüntülerini radyoloğun okumasını zorlaştıracak şekilde değiştirmesine neden olabilir. Bu durum aynı şekilde; kalemler, anahtarlar, bardaklar, saç tokaları, oksijen tankları, tekerlekli sandalyeler ve kredi kartları gibi küçük nesnelerin bir anda tehlikeli mermilere dönüşmesine neden olabilir.

Manyetik alan aynı zamanda vücudunuzda bulunan mermi veya implante edilmiş tıbbi cihaz gibi herhangi bir metal parçanın pozisyon değiştirmesine ve potansiyel olarak bir yaralanmaya neden olabilir. EMAR'ın manyetik alanı bir ferromanyetik anevrizma klipsini bir soruna yol açabilecek şekilde konumunun dışına çıkarabilir. Manyetik alan ayrıca harici bir işitme cihazına zarar verebilir, kalp pilinin veya diğer elektrikli aktif tıbbi cihazların arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca, EMAR prosedüründe kullanılan radyo frekansı enerjisi ve manyetik alanlar bazı tıbbi implantları ve çevresindeki dokuları ısıtarak yanıklara neden olabilir.

EMAR çekimi öncesi görevlinin sizi güvende tutmak için tıbbi ve cerrahi geçmişinizi kapsamlı bir şekilde sorması normaldir. Biri dizi tarama sorusu sorarak işlemi başlatacaklardır.

Tıbbi implantlarınız veya diğer bazı tıbbi cihazlarınız varsa, radyologlar güvenliğinizi sağlamak için özel adımlar atabilir. Bununla birlikte, belirli implantlarınız olması halinde EMAR cihazı yerine başka bir görüntüleme türü önerebilirler.

Ardından, Radyoloji ekibi sizden tüm metal takıları ve metalik nesneleri ceplerinizden ve saçlarınızdan çıkarmanızı isteyecektir. Sizden işitme cihazlarını veya harici ilaç pompalarını çıkarmanızı isteyebilirler. MR çekiminiz sırasında odada sizinle birlikte olacak herkes de bu talimatlara uymalıdır.

Radyoloji ekibiniz ayrıca size kulak tıkaçları sağlayacaktır. EMAR cihazları oldukça gürültülü olabilir, bu nedenle Radyoloji ekibiniz sizden işitme duyunuzu koruyan kulak tıkaçları takmanızı isteyebilir.

Mıknatıs, EMAR cihazı kullanılmadığında bile aktif kalır, bu nedenle, testiniz tamamlanmış olsa bile, bir EMAR ile odasında güvenlik prosedürlerini takip etmeniz önemlidir.

Doktorunuz bir sağlık sorununu teşhis etmeye yardımcı olması için bir EMAR çekilmesini istedi ancak EMAR'ın güvenli olup olmadığı konusunda endişelenebilirsiniz. Radyasyon kullanmadığı için EMAR çok güvenli bir testtir ancak EMAR'da kullanılan güçlü mıknatıslar güvenlik tehlikesi oluşturabilir.

Güvenlik kurallarına uyan eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen EMAR çekimi, son derece güvenli bir prosedürdür. Uygun EMAR tarama protokolünün izlenmesi, maksimum güvenlik ve mümkün olan en iyi EMAR görüntüleri için esastır. EMAR güvenliği hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla veya radyoloğunuzla iletişime geçebilirsiniz.